Scientific Council of Institute

Scientific councils

Place: Conference hall
Date: Wednesday, January 12, 13:30

Agenda:

1. Звіт про науково-організаційну діяльність Донецького фізико-технічного інституту ім. О.О.Галкіна НАН України у 2010 р.

2. Затверждення плану роботи Вченої ради ДонФТІ НАН України на 1-ше півріччя 2011 р.

3. Звіт про роботу спеціалізованої ради при ДонФТІ у 2010 р.

4. Різне.

All scientists are invited.