Scientific Council of Institute

Scientific councils

Place: Conference hall
Date: Thursday, December 23, 13:30

Agenda:

1. Інформація про науково-організаційну діяльність інституту.

2. Затверждення звітів про виконання НДР державної, программно-цільової та конкурсної тематики НАН України та МОН України.

3. Затверждення планів підготовки наукових кадрів та поповнення молодими спеціалістами на 2011 р.

4. Різне.

All scientists are invited.